โปรโมชั่น sbobet

โปรโมชั่นบอลออนไลน์ / บอลออนไลน์โปรโมชั่นดี /
แทงบอลโปรโมชั่นแรง / คาสิโนออนไลน์

เริ่มต้น 1 มกราคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2556

logo

     เปิด Member ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท ขึ้นไป รับโบนัส 20% และยอดหลัง 1,000 บาท
รับเพิ่มอีก 10%
เช่น ฝากมา 1,500 บาท วิธีคิดโบนัส
1. ยอด 1,000 บาท แรกเราให้ 20% = 200 บาท
2. ส่วนที่เหลืออีก 500 บาท เราให้เพิ่มอีก 10% = 50 บาท
3. รวมยอดฝาก 1,500 + 250 = 1,750 บาท

เงื่อนไขในการรับโบนัส
1. รับโบนัสสูงสุด ไม่เกิน 500 บาท
2. สมาชิก จะต้องมียอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) อย่างน้อย 3 เท่า จึงจะ
มีสิทธิ์ในการถอนโบนัสที่ท่านได้รับ
3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและระงับ Member ที่ไม่ประสงค์
ดีต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของทีมงาน ถือเป็น
ที่สิ้นสุดในทุกกรณี เช่น การใช้โปรแกรม , การแทงสองฝั่ง

logo

     ชวนเพื่อน เปิด Member ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท ขึ้นไป รับโบนัส 20%
และยอดหลัง 1,000 บาท รับเพิ่มอีก 10% ( โบนัสสูงสุด 500 บาท )
เช่น ฝากมา 1,500 บาท วิธีคิดโบนัส
1. ยอด 1,000 บาท แรกเราให้ 20% = 200 บาท
2. ส่วนที่เหลืออีก 500 บาท เราให้เพิ่มอีก 10% = 50 บาท
3. รวมยอดฝาก 1,500 + 250 = 1,750 บาท

เงื่อนไขในการรับโบนัส 
1. Member ต้องมียอดฝากตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
2. โดยที่เพื่อนจะต้องมียอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) อย่างน้อย 3 เท่า
 ผู้ที่แนะนำจึงจะมีสิทธิ์ในการแจ้งขอรับโบนัส โดยที่ทางเว็บจะปรับเข้า
 ใน เครดิต เท่านั้น
3. ข้อมูลในการใช้สมัครสมาชิกใหม่ต้องไม่ซ้ำกันกับสมาชิกเดิมของทางเว็บ
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจสอบ และระงับ Member ที่ไม่ประสงค์
ดีต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของทีมงาน ถือเป็น
ที่สิ้นสุดในทุกกรณี เช่น การใช้โปรแกรม , การแทงสองฝั่ง

logo

3.1 Member VIP ทำยอดบวกได้ถึง 4 เท่า รับโบนัส 5% สูงสุดถึง 2,500 บาท
3.2 Member Super VIP ทำยอดบวกได้ถึง 3 เท่า รับโบนัส 5% สูงสุดถึง 5,000 บาท
( เฉพาะเว็บกีฬา )

เงื่อนไขในการรับโบนัส 
1. Member VIP ต้องมียอดฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
2. Member Super VIP ต้องมียอดฝากตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
3. Member VIP โดยต้องทำยอดบวกได้ถึง 4 เท่า ไม่รวมทุน
4. Member Super VIP โดยต้องทำยอดบวกได้ถึง 3 เท่า ไม่รวมทุน
5. ขอรับโบนัสได้ 1 ครั้ง / วัน / user / 1 IP ภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น นับเวลา
ตั้งแต่แจ้งฝากไปจนครบ 24 ชั่วโมง
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจสอบ และระงับ Member ที่ไม่ประสงค์
ดีต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของทีมงาน ถือเป็น
ที่สิ้นสุดในทุกกรณี เช่น การใช้โปรแกรม , การแทงสองฝั่ง

logo

1. เติมเงิน 3,000 บาทขึ้นไป รับโบนัส 5% จ่ายโบนัสสูงสุดไม่เกิน 500 บาท / ครั้ง
/ User / 1 IP
2. เว็บที่รวมรายการ SBObet และ IBCbet

เงื่อนไขในการรับโบนัส
1. สมาชิกต้องมียอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) กีฬาอย่างน้อย 5 เท่า ของ
ยอดฝาก
2. ในการรับโบนัสท่านสมาชิกต้องแจ้งยืนยันขอรับโบนัสภายใน 24 ชั่วโมง

นับตั้งแต่เวลาที่มีการแจ้งยอดฝากเข้ามาเท่านั้น
 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3. หากมีการแจ้งย้ายยอดเงิน หรือ แจ้งถอน ก่อนแจ้งขอรับโบนัส จะถือว่า
Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) ที่จะสะสมสิ้นสุดลงทันทีและไม่สามารถขอรับ

โบนัสในยอด
 นั้นๆได้
4. ในกรณีที่มีการฝากเข้ามามากกว่า 1 ครั้ง / วัน เมื่อมีการฝากเข้ามายอดที่ 2
จะถือว่ายอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) สะสมของยอดที่ 1 เป็นอันสิ้นสุด
ลงทันที
5. หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการฝากเพื่อที่จะแทงเอาโบนัส โบนัสในส่วน
นี้ถือเป็นโมฆะทันที การตัดสินใจของ ทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

logo

1. เติมเงิน 2,000 บาทขึ้นไป รับโบนัส 5% จ่ายโบนัสสูงสุดไม่เกิน 500 บาท / ครั้ง
/ User / 1 IP
2. เว็บที่รวมรายการ Holiday , Mansion และ Royal 1688

เงื่อนไขในการรับโบนัส
1. สมาชิกต้องมียอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) คาสิโนออนไลน์ อย่างน้อย
8 เท่า ของยอดฝาก
2. ในการรับโบนัสท่านสมาชิกต้องแจ้งยืนยันขอรับโบนัสภายใน 24 ชั่วโมง 
นับตั้งแต่เวลาที่มีการแจ้งยอดฝากเข้ามาเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3. หากมีการแจ้งย้ายยอดเงิน หรือ แจ้งถอน ก่อนแจ้งขอรับโบนัส จะถือว่า
Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) ที่จะสะสมสิ้นสุดลงทันทีและไม่สามารถขอรับ
โบนัสในยอดนั้นๆได้
4. ในกรณีที่มีการฝากเข้ามามากกว่า 1 ครั้ง / วัน เมื่อมีการฝากเข้ามายอดที่ 2
จะถือว่ายอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) สะสมของยอดที่ 1 เป็นอันสิ้นสุด
ลงทันที
5. หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการฝากเพื่อที่จะแทงเอาโบนัส โบนัสในส่วน
นี้ถือเป็นโมฆะทันที การตัดสินใจของ ทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

logo

1. บาคาร่าผิด 10 ตาติด รับโบนัสพิเศษ 5,000 บาท / วัน / user / IP
2. เว็บที่ร่วมรายการ คาสิโนทุกเว็บ
 ( เฉพาะเกมส์ บาคาร่าสด )

เงื่อนไขในการรับโบนัส
1. ท่านต้องมียอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) 1 เท่า ของยอดฝากล่าสุด
2. เมื่อท่านได้รับรางวัล ต้องแจ้งกลับเข้ามาที่ทีมงานเพื่อขอรับโบนัสทีมงาน
จะตรวจสอบและเติมเครดิต ให้สมาชิกภายใน 24 ชม. หากไม่แจ้งกลับภาย
ใน 24 ชม. จะถือว่าสละสิทธิ์
3. สมาชิกต้องแทงเพียงฝั่งเดียวเท่านั้นใน 1 ตา ( Banker / Player เท่านั้น )
4. ต้องมีการวางเดินพันขั้นต่ำ 250 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 ตา ( ของแต่ละตา )
5. ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

logo

1. สมาชิกสามารถขอรับโปรโมชั่นนี้ได้ โดยทางเว็บจะแยกสะสมค่าคอมมิชชั่นของ
สมาชิกสะสมไว้ตลอดทั้งสัปดาห์ ( จันทร์ – อาทิตย์ ) พร้อมบวกเพิ่มให้อีก 5%
( โบนัสสูงสุด 500 บาท ) ของยอดสะสม และจะทำการปรับเข้าใน USER ของ
สมาชิกโดยอัตโนมัติทุกวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป
2. เว็บที่ร่วมรายการ Holiday / Royal 1688

logo

1. บอลออนไลน์ เล่นได้ +5% จากยอดที่เล่นได้ตลอดเดือน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่น
     ยอดบวกตลอดทั้งเดือน 100,000 บาท สมาชิกจะต้องมียอด TurnOver ( ที่ได้เสียจริง )
    ตลอดทั้งเดือน 5 เท่าของยอดบวกตลอดทั้งเดือน คือ 100,000 x 5 = 500,000 บาท สมาชิก
    ก็จะได้รับโบนัส คิดเป็นเงิน = 100,000 x 5% = 5,000 บาท
2. เว็บที่ร่วมรายการ M8bet, GVbet, AFB88, CMD368

เงื่อนไขในการรับโบนัส
1. สมาชิกที่มีสิทธิ์รับโบนัสจะต้องมี ยอดผลรวมทั้งเดือนเป็นบวก เดือนเท่า
นั้นโดยโบนัส 5% จะได้จากยอดรวมของยอดบวกในเดือนนั้นๆ
2. สมาชิกที่จะได้รับโบนัสจะต้องมียอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) 5 เท่า
ของยอดบวกตลอดทั้งเดือน
3. สมาชิกต้องแจ้งเข้ามาเพื่อขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 3 ของทุก เดือน ไม่เกิน
23.59น. และทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ และปรับเครดิตให้ท่านภาย
ใน 7 วัน
4. การแทงแบบผิดปกติไม่มีสิทธิรับโบนัส เช่น การแทงแบบ 2 ฝั่ง
5. ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

logo

1. แทงบอลชุดผิดเต็ม 7 – 8 คู่ รับโบนัส 3,000 บาท / วัน / user / 1 IP
2. แทงบอลชุดผิดเต็ม 9 คู่ ขึ้นไป รับโบนัส 5,000 บาท / วัน/ user / 1 IP

เงื่อนไขในการรับโบนัส
1. ท่านต้องมียอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) 1 เท่า ของยอดฝากล่าสุด
2. ทุกเว็ปที่มีบอลสเต็ปสามารถร่วมรายการได้ และต้องเดิมพันขั้นต่ำ 200
บาท / 1บิล ขึ้นไปเท่านั้น
3. บิลที่ถูกต้องตามเงื่อนไขจะต้องผิดเต็มทุกคู่เท่านั้นหากผิดเพียงครึ่งเดียวจะ
ถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข ( เฉพาะ HDP และ Over / Under เท่านั้น )
4. เมื่อท่านได้รับรางวัล ต้องแจ้งกลับเข้ามาที่ทีมงานเพื่อขอรับโบนัส ทีมงานจะ
ตรวจสอบและเติมเครดิต ให้สมาชิกภายใน 24 ชม. หากไม่แจ้งกลับภายใน
24 ชม. จะถือว่าสละสิทธิ์
5. โบนัสนี้จะได้รับสิทธิ์ 1 ครั้ง / 1 วัน / 1user เท่านั้น
6. ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

logo

1. เช่น ยอดเสียตลอดทั้งเดือน 10,000 บาท สมาชิกจะต้องมียอด Turn Over ตลอด
    ทั้งเดือน 5 เท่าของยอดเสียตลอดทั้ง เดือน คือ 10,000 x 5 = 50,000 บาท สมาชิกก็จะได้
    รับโบนัส คิดเป็นเงิน = 10,000 x 5% = 500 บาท

2. เว็บที่ร่วมรายการ เว็บคาสิโนทุกเว็บ ยกเว้น Royal Ruby

เงื่อนไขในการรับโบนัส
1. สมาชิกที่มีสิทธิ์รับโบนัสจะต้องมี ยอดเสียรวมตลอดทั้งเดือนเท่านั้น โดย
โบนัส 5% จะได้จากยอดรวมของยอดเสียในเดือนนั้นๆ
2. สมาชิกที่จะได้รับโบนัสจะต้องมียอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) อย่างน้อย
5 เท่าของยอดเสียตลอดทั้งเดือน
3. สมาชิกต้องแจ้งเข้ามาเพื่อขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือนภายในเวลา
23.59น. และทางทีมงานจะทำการตรวจสอบและปรับเครดิตให้ท่านภาย
ใน 7 วัน
4. ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น  คำตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

logo

ทุก User ลุ้นคอม * 10
1. รหัส User 4 ตัวท้าย ลุ้นคอม x 10 สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
2. รหัส User 3 ตัวท้าย ลุ้นคอม x 5 สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
3. รหัส User 2 ตัวท้าย ลุ้นคอม x 2 สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

เงื่อนไขในการรับโบนัส
1. สมาชิก ต้องมียอดการเล่นจริงภายใน 15 วัน ก่อนวันประกาศผลรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนั้นๆ
2. ท่านจะต้องมียอด Turn Over ( ที่ได้เสียจริง ) อย่างต่ำ 1 เท่า
3. ในกรณีที่ท่านผู้โชคดีถูกรางวัลซ้ำกัน ท่านสามารถเลือกรับของรางวัลที่มี
มูลค่ามากที่สุดได้เพียง 1 รางวัล
4. บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนรางวัล และเงื่อนไขการรับรางวัล ตามความเหมาะสม
ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ท่านผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องติดต่อกลับมาหาทีมงาน ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
6. คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
7. ตรวจรางวัล 4 ตัว, 3 ตัว, 2ตัว ดูจากเลขท้ายรางวัลที่ 1 เท่านั้น
8. ค่าคอม คิดจาก วันที่ 1-16 และ 17-31
 

logo

1. คาสิโนออนไลน์ คอมมิสชั่นสูงสุด 0.9%
2. เว็บที่ร่วมรายการ คาสิโนออนไลน์

logo

เว็บกีฬาออนไลน์ ราคาดีสุด 4 ตังค์ ฟรี คอมมิสชั่นสูงสุด 0.35% บอลชุด 2คู่ ลดสูงสุด 50%

อัตราส่วนลด
2 คู่ ลด 5%
3 คู่ ลด 10%
4 คู่ ลด 13%
5-6 คู่ ลด 15%
7-9 คู่ ลด 17%
10-14 คู่ ลด 20%
15-19 คู่ ลด 22%
20-30 คู่ ลด 25%
31-40 คู่ ลด 35%
41-50 คู่ ลด 50%

logo

1. หวยออนไลน์  3 ตัว ลดสูงสุด 33% หวยออนไลน์  2 ตัว ลดสูงสุด 28% หวยออนไลน์  1 ตัว
ลดสูงสุด 12%

2. เว็บที่ร่วมรายการ  หวยออนไลน์

อัตราการจ่าย
3 ตัวบน       จ่าย   550 บาท
3 ตัวล่าง      จ่าย   125 บาท
3 ตัวโต๊ด      จ่าย   105 บาท
2 ตัวบน       จ่าย     70 บาท
2 ตัวล่าง      จ่าย     70 บาท
1 ตัวบน       จ่าย      3 บาท
1 ตัวล่าง      จ่าย      4 บาท
2 ตัวโต๊ด      จ่าย    12 บาท
ปักหลักหน่วย  จ่าย     7 บาท
ปักหลักสิบ     จ่าย     7 บาท
ปักหลักร้อย    จ่าย     7 บาท

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s